Saebo

Saebo sørger for nyskapende rehabiliteringsprodukter for individer som har blitt rammet av slag eller andre nevrologiske lidelser. Som kliniske terapeuter har Saebo skjønt at pasienter trenger å maksimere rehabilitering sin. Produktene er designet spesielt for dette formålet.

Produktene består av SaeboFlex, SaeboReach og SaeboStretch. SaeboFlex og SaeboReach tillater pasienter med svært lite arm- og hånd funksjon å starte opptrening umiddelbart med oppgaveorienterte gripe- og slippeøvelser. På denne måten er man i stand til å påvirke hjerneplastisiteten og skape nye kommunikasjonsbroer.

Ønsker du å prøve et av Saebo produktene ta kontakt med Cypromed AS for mer informasjon om hvor du kan prøve produktene.

Tlf: 62 57 44 33
E-post: service@cypromed.no

 

Siste nytt