Saebo Stretch

Saebo Stretch er en dynamisk ortose som beskytter leddene mot deformiteter som ofte kommer av statiske ortoser.  Når pasientens tonus øker vil en dynamisk plate gi etter og tillate pasienten å flektere i fingrene. Når tonus deretter normaliseres vil den fjærende platen strekke ut fingrene igjen. På denne måten beskyttes leddene mot deformiteter og smertefulle tilstander.

saebostretch

SaeboStretch

Siste nytt